Incasso of machtiging is een Nederlands begrip waarbij men een bedrijf, vereniging of iets dergelijks toelaat om een bepaald bedrag van zijn of haar rekening laat afschrijven. Dit kan eenmalig zijn of herhaaldelijk gedurende een periode.

Incasso machtiging

Men kan een incasso of machtiging uitgeven door een zogenaamd machtigingsformulier in te vullen en op te sturen naar de instelling die het geld moet ontvangen en dus afschrijft van zijn of haar rekening.  Het bedrag is meestal vooraf besproken en de schuldeiser laat meestal van tevoren weten wanneer het bedrag zal worden afgeschreven. De rekeninghouder zelf hoeft hierna niks meer te ondertekenen of te regelen, want het bedrag wordt automatisch van de rekening afgeschreven. Bij wijzigingen zal de schuldeiser of bank deze doorgeven, echter moet de rekeninghouder zelf ook goed opletten bij de bedragen die per termijn worden afgeschreven.

Overheid en incasso

Niet alleen schuldeisers kunnen geld laten incasseren, maar ook de overheid kunnen geld afschrijven van een rekening. Dit wordt overheidsvordering genoemd en de overheid heeft geen toestemming nodig om geld van een persoon zijn rekening af te schrijven., dit gaat tot €1000,-. Ook kan men een incasso laten terugbetalen indien deze onrechtelijk is uitgevoerd. Men kan dan binnen 56 dagen de bank verzoeken om het afgeschreven bedrag terug te laten betalen. Men hoeft geen reden op te geven bij de bank en de bank is verplicht bij het verzoek dit ook werkelijk te doen. Als men de incasso wil stoppen moet men een intrekkingskaart of stopzetten van machtiging invullen en opsturen naar de schuldeiser. De machtiging moet dan worden gestopt en er zullen in de toekomst geen automatische incasso’s meer plaatsvinden.  Fraude met incasso’s zijn ook mogelijk, men dient dan voor een andere persoon een machtigingsformulier in en stuurt deze naar een bedrijf. Dit bedrijf schrijft van dan bedragen van personen hun rekeningen af zonder dat zij toestemming hebben gegeven. Meestal is het wel te achterhalen wie achter deze fraude zit en het verloren bedrag terug te krijgen.

Incasso en incassobureau

Een incasso wordt ook wel gestart wanneer er een debiteur niet betaald. Er ontstaat dan een openstaande vordering. Wanneer er dus niet binnen het termijn wordt betaald door een debiteur dan wordt er meestal een incassobureau ingeschakeld. Op deze manier wordt er een incasso zaak opgestart.

Sponsors